Zostałam wybrana Wiceprzewodniczącą Komisji Środowiska

Dziękuje za zaufanie Koleżanek i Kolegów z Komisji Środowiska. Od dziś będę pełnić funkcję Wiceprzewodniczącej.

jR-4

Dziękuje za zaufanie Koleżanek i Kolegów z Komisji Środowiska. Od dziś będę pełnić funkcję Wiceprzewodniczącej.

Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem w pracach Komisji zapraszam do kontaktu: biuro@jadwigarotnicka.pl