2015-04-09_konferencja_o_wilku_6
2015-04-09_konferencja_o_wilku_5
2015-04-09_konferencja_o_wilku_4
2015-04-09_konferencja_o_wilku_1
2015-04-09_konferencja_o_wilku_3
2015-04-09_konferencja_o_wilku_2

Wywołali wilka z lasu


Z inicjatywy senackiej Komisji Środowiska przy współpracy z sejmową Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz z Towarzystwem Przyjaciół Lasu i Stowarzyszeniem na rzecz Wspierania Bioróżnorodności odbyła się wczoraj w Senacie RP konferencja pt. „Przyszłość wilka w Polsce”. Wśród uczestników, którymi byli m .in. naukowcy, leśnicy, myśliwi przeważał pogląd, że wilka należy chronić, choć wizje tej ochrony były różne.

Otwierająca spotkanie, senator Jadwiga Rotnicka zaznaczyła, że wilk w naszej kulturze owiany jest złą sławą i postrzega się go często jako zwierzę złe, wrogie człowiekowi. Tymczasem badania tego gatunku pokazują, że ma on wiele dobrych cech osobniczych. Dlatego dyskutując na temat przyszłości wilka, należy wyzbyć się uprzedzeń. Należy za to zastanowić się nad rozwiązaniem, które pozwoli zachować bioróżnorodność gatunkową z wilkiem łącznie, a jednocześnie pozwoli chronić gospodarkę człowieka.

Dylematy związane z podejściem do ochrony wilka w Polsce były często podnoszone przez uczestników konferencji. Jak wskazał senator Stanisław Gorczyca postulaty ochrony tego gatunku zderzają się z praktyką dnia codziennego i szkodami jakie wyrządza to zwierzę w gospodarce człowieka. Senator wspomniał także o zobowiązaniach wspólnotowych i odpowiedzialności za właściwą ochronę gatunku.

Podczas konferencji omówiono stan populacji wilka w Polsce, który obecnie szacuje się na około tysiąc osobników, najwięcej od zakończenia II wojny światowej. W Polsce obserwuje się obecnie ekspansję terytorialną wilków z terenów południowo-wschodniej Polski na zachód i północ kraju. Biorąc pod uwagę dostępność siedlisk odpowiadających wymaganiom tego gatunku, eksperci w analizach środowiskowych wskazują na duże prawdopodobieństwo, że populacja wilka może jeszcze wzrosnąć nawet do 1400–1500 osobników.

Przez lata zmieniał się status prawny tego gatunku. Ochroną ścisłą objęto go w 1998 r. Wilk, zgodnie z prawem europejskim, podlega ochronie ścisłej na mocy Konwencji Berneńskiej. Ponadto w dyrektywie siedliskowej UE został uznany za gatunek priorytetowy przy wyznaczaniu specjalnych obszarów ochrony Natura 2000.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w niej około 120 osób.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć TUTAJ.


 Źródło: www.senat.gov.pl | Fot. Michał Józefaciuk