2015-10-15_rewitalizacja

Ustawa o rewitalizacji – nowe możliwości


Dziś na Śródce, przy Bramie Poznania na wspólnej konferencji prasowej razem z Rafałem Grupińskim, przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce i Mariuszem Wiśniewskim, zastępcą prezydenta Poznania senator Jadwiga Rotnicka mówiła o uchwalonej kilkanaście dni temu ustawie o rewitalizacji. Politycy szczególnie skupiliśmy się na tym, jak z zapisów nowej ustawy może skorzystać Poznań.

Senator Rotnicka wyraziła satysfakcję, że jeszcze w kończącej się kadencji parlamentu udało się uchwalić ustawę, która daje samorządom wiele nowych narzędzi, dzięki którym możliwe będzie przywracanie świetności terenom dotąd zaniedbanym. Warto przy tym zaznaczyć, że rewitalizacja to nie remont czy modernizacja. Rewitalizacja to „przywrócenie do życia”, to kompleksowy proces prowadzony równolegle w różnych aspektach: społecznym, architektonicznym, planistycznym i ekonomicznym, którego celem jest korzystne przekształcenie danego obszaru.

Przepisy nowej ustawy są szansą na szybszą i bardziej wszechstronną rewitalizację śródmieścia, sprawniejsze remonty zaniedbanych budynków czy pomoc finansową dla prywatnych właścicieli, chcących remontować należące do nich zabytkowe kamienice.


Fot. Urząd Miasta Poznania | www.poznan.pl