2016-12-01_Wojska Obrony Terytorialnej

Ustawa o powołaniu Wojsk Obrony Terytorialnej


Senatorowie PO wyrazili duże zaniepokojenie formułą Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak powiedział senator Bogdan Klich, to zaniepokojenie podziela wielu ekspertów, także czynnych wojskowych. Główne zastrzeżenia senatorowie podnieśli dzień wcześniej podczas debaty w Senacie.

Mowa tutaj o tym, że:

– Wojska Obrony Terytorialnej zaczęły być tworzone jeszcze przed uchwaleniem ustawy, która wprowadzałaby taką formację oraz mają niejasno określone zadania, które można różnie interpretować. Jedną z interpretacji „zadań antykryzysowych” wymienionych w ustawie może być przeciwdziałanie kryzysom politycznym w kraju. A to nie wyklucza możliwości użycia tych wojsk nie tylko przeciwko obcemu najeźdźcy.

– WOT zaburzają system dowodzenia, ponieważ mają podlegać bezpośrednio ministrowi obrony narodowej. Budzi to niepokój.

– Obawiamy się, że utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej odbędzie się kosztem modernizacji sił operacyjnych. W budżecie nie przewidziano środków na powołanie WOT, a koszt powołania pierwszych trzech brygad szacuje się na prawie 400 mln zł. Powołanie WOT w całości do roku 2019 ma kosztować z kolei 3,6 mld zł. Komu trzeba będzie zabrać? Stracą wojska operacyjne – trzon uderzeniowy polskiej armii.

Senator Sławomir Rybicki zapytał na jakiej podstawie prawnej od września prowadzona jest rekrutacja do WOT, skoro nie uchwalono jeszcze ustawy. Senator Rybicki podniósł też kwestie monitowania procesu rekrutacji i sprawdzania kto zgłasza się na ochotnika i czy nie są to członkowie ugrupowań paramilitarnych, takich jak np. neofaszystowska Falanga czy członkowie prorosyjskiej partii Zmiana.

Senator Jan Rulewski dodał , że ustawa o WOT jest przejawem militaryzacji życia wewnętrznego w Polsce. Tworzy się formację militarną wokół ugrupowań politycznych. Wspomniał czasy internowania w Białołęce, gdzie internowanych pilnowały zmilitaryzowane odwody wojska i milicji.

Senator Leszek Czarnobaj wskazał na problem związany z dowodzeniem jednostkami WOT w sytuacjach kryzysowych, w których zarządzanie kryzysowe spoczywa na samorządzie. WOT uczestniczące w takich sytuacjach i podległe w tym momencie wojewodzie wprowadzą chaos i dwuwładzę.

Klich poinformował, że senatorowie PO złożyli trzy wnioski mniejszości, w tym najważniejszy o tym, że WOT nie mogą być używane przeciwko obywatelom polskim. To będzie najlepszy test na intencje partii rządzącej.