2016-04-15_Zgromadzenie Narodowe_1
2016-04-15_Zgromadzenie Narodowe_2
2016-04-15_Zgromadzenie Narodowe_3
2016-04-15_Zgromadzenie Narodowe_4
2016-04-15_Zgromadzenie Narodowe_5
2016-04-15_Zgromadzenie Narodowe_6
2016-04-15_Zgromadzenie Narodowe_7
2016-04-15_Zgromadzenie Narodowe_8

Uroczyste Zgromadzenie Narodowe w Poznaniu


Zgromadzenie Narodowe, czyli wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu po raz pierwszy w historii Polski odbyło się poza Warszawą. Do Poznania – kolebki polskiej państwowości – przybyło ok. 1300 przedstawicieli najwyższych władz państwa, Konferencji Episkopatu Polski, a także parlamentów europejskich, korpusu dyplomatycznego i Polonii. 

Obie izby polskiego parlamentu zebrały się w stolicy Wielkopolski, aby wysłuchać orędzia Prezydenta RP, Andrzeja Dudy z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski i powstania polskiej państwowości. Prezydent w swoim wystąpieniu odniósł się przede wszystkim do wątków historycznych, podkreślał chrześcijańskie korzenie Polski i Europy. – Chrzest księcia Mieszka I jest najważniejszym momentem w dziejach państwa i narodu polskiego. Ta decyzja zdecydowała o przyszłości naszego kraju. To dziedzictwo kształtuje losy państwa i każdego z nas. Jak powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II: Bez Chrystusa nie można zrozumieć dziejów Polski – powiedział Andrzej Duda.

Obradom Zgromadzenia Narodowego, które odbyło się w murach Międzynarodowych Targów Poznańskich przewodniczyli marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski. Tekst uchwały, która została przyjęta zarówno przez Senat, jak i Sejm, w identycznym brzmieniu odczytał Marszałek Senatu.

Zapisano w niej:  „W 1050. rocznicę przyjęcia chrześcijaństwa na naszych ziemiach wyrażamy wdzięczność twórcom państwowości i wszystkim pokoleniom Polaków, którzy wiernie trwali przy zasadach wyznaczających naszą tożsamość. Dziejowa decyzja księcia Mieszka I, który dzięki czeskiej księżnej Dobrawie przyjął chrzest w roku 966 włączyła nas w krąg cywilizacyjny Europy zachodniej, co zostało rychło potwierdzone na Zjeździe Gnieźnieńskim w 1000 roku”.


Fot. Katarzyna Czerwińska | Kancelaria Senatu | www.senat.gov.pl