2016-06-16_Uchwała Poznański Czerwiec 1956

Uchwała upamiętniająca Poznański Czerwiec 1956


Na wniosek grupy senatorów Senat RP podjął dziś okolicznościową uchwałę z okazji w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956.

Wystąpienie senatora Piotra Florka, sprawozdawcy prac komisji nad uchwałą:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Komisji Ustawodawczej mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac komisji nad projektem uchwały w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. Sprawozdanie jest zawarte w druku nr 135 S. Wnioskodawcą jest grupa senatorów.

Szanowni Państwo, 28 czerwca 1956 r. robotnicy zakładów metalowych, fabryki Cegielskiego wyszli na ulicę. Zakłady Cegielskiego w 1956 r nosiły imię Józefa Stalina. Przez 3 dni trwał zryw Poznańskiego Czerwca. 359 czołgów na ulicach Poznania, wiele osób zginęło.… Te wydarzenia były następstwem strajków, które zostały wywołane niedoprowadzeniem do porozumienia, jeżeli chodzi o zgłaszane przez strajkujących postulaty. Spotkania trwały, związkowcy jeździli do Warszawy do związku metalowców, spotykali się w ministerstwie właściwym do spraw przemysłu metalowego, nie doszło do porozumień, wrócili do Poznania.

Za chwilę państwu opowiem, jakie były postulaty, a w tej chwili chciałbym przejść do samej uchwały.

Chciałbym podziękować przede wszystkim panu przewodniczącemu komisji i pozostałym członkom komisji za dyskusję i za uwagi, które zostały wniesione.

Wprowadziliśmy 2 poprawki merytoryczne, zgłoszone przez pana senatora Jana Żaryna, i kilka stylistycznych. W pierwszej chodziło o zamienienie „Polaków” na „robotników”, bo generalnie w roku 1956 był protest robotników. W drugiej poprawce, która została przyjęta, chodziło o to, żeby Stanisława Hejmowskiego, obrońcę wydarzeń Poznańskiego Czerwca, wymienić z nazwiska. To on powiedział takie słowa, że nie karmi się kulami ludzi, którzy wołają o chleb. Chodziło nam o to, żeby w tej uchwale tego obrońcę wydarzeń Poznańskiego Czerwca wymienić z imienia i nazwiska. Zresztą jest w Poznaniu również ulica imienia Stanisława Hejmowskiego. Takie dwie poprawki zostały wprowadzone.

Po tych słowach senator Florek odczytał treść uchwały, która dostępna jest TUTAJ.