2016-10-17_RPO i BPW

Spotkanie aktywnych kobiet z RPO


Na zaproszenie Polskiej Federacji Klubów BPW oraz senator Jadwigi Rotnickiej do Poznania przyjechał dziś dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Spotkanie odbyło się w Park Hotelu nad Maltą. Gościa przywitały prezydentka Polskiej Federacji Katarzyna Bekasiak oraz senator Jadwiga Rotnicka.

Rzecznik przedstawił bardzo szeroki zakres spraw, którymi się zajmuje, zwracając szczególną uwagę na sprawy kobiet. Podniesiono kwestie: wzmocnienia ochrony przed dyskryminacją, uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, w nauce i biznesie, dyskryminacji w zatrudnieniu (luka płacowa i emerytalna), a także przemocy ekonomicznej i praw reprodukcyjnych.

Pojawiły się też konkretne postulaty. Na przykład, aby zająć się sprawą godnego porodu, w tym większa dostępnością do środków znieczulających. Aby zadbać o wsparcie dla kobiet wykonujących zawody techniczne, które to kobiety często po przerwie w pracy, związanej z urlopem macierzyńskim, tracą uprawnienia zawodowe. Oczywiście nie zabrakło rozmów na temat wydarzeń z 3 paxdziernika, czyli tzw. „czarnego protestu”, kiedy kobiety wyszły na polskie ulice, sprzeciwiając się zaostrzeniu ustawy aborcyjnej.

Spotkanie było okazją do zadania Rzecznikowi wielu pytań, z których wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. Organizatorki podkreśliły, że bardzo cenią sobie pracę i zaangażowanie Adama Bodnara na rzecz praw kobiet. Wyraziły też nadzieję na podobne spotkania w przyszłości.