2016-03-10_oswiadczenie senatorow PO

Senatorowie protestują przeciwko słowom Prezydenta RP


Senatorowie PO skierowali dziś do marszałka Karczewskiego list, w którym protestują przeciwko zachowaniu prezydenta Andrzeja Dudy, jakiego dopuścił się we wtorek, używając słów „ojczyznę dojną” w odniesieniu do słów pieśni „Boże coś Polskę”.

 

Treść oświadczenia:

2016-03-10_oswiadczenieMy, niżej podpisani, senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej protestujemy przeciwko zachowaniu Andrzeja Dudy, prezydenta RP, który w sposób niezgodny z wielopokoleniowa, tradycją, wykorzystuje symbole walki o wolność i niepodległość naszego kraju i narodu.

Jednoznacznym symbolem tej walki była i jest pieśń religijna i patriotyczna „Boże coś Polskę”, ze strofą śpiewaną „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”.

Tak śpiewana, była hymnem powstańców idących do walki z zaborcami i na zesłanie, żołnierzy walczących w okupowanej Polsce, a po wojnie tysięcy Polaków sprzeciwiających się totalitaryzmowi komunistycznemu i ateizacji narodu.

Prezydent Andrzej Duda, przeinaczając słowa tej pieśni, sugeruje, że tym, którzy niejednokrotnie ryzykowali własne życie w walce o wolną Polskę, wcale nie o wolność chodziło, ale o osobiste korzyści. Obraża tym wiele pokoleń Polaków. A w karczemnym stylu dowcipkując i porównując „Ojczyznę wolną” z „ojczyzną dojną” daje wyraz poziomu swej wrażliwości oraz szacunku dla patriotycznych i religijnych symboli oraz dla innych ludzi.

Mamy nadzieję, że ów przypadek to efekt jedynie chwilowej słabości, a nie zamierzona chęć upokorzenia wielu Polaków. I że prezydent to udowodni, odżegnując się od wypowiedzianych jawnie, przed kamerami i mikrofonami słów.


Fot. Michał Józefaciuk | Kancelaria Senatu | www.senat.gov.pl