Rok szkolny 2020/2021 w reżimie sanitarnym

powrót do szkół

Od wybuchu pandemii koronawirusa minęło pół roku. Niestety rząd nie wykorzystał tego czasu, aby należycie zorganizować system edukacji w dobie pandemii.Nie odchudzono programów szkolnych, nie poprawiono platformy, która ma służyć zdalnej edukacji, nie poprawiono tego, żeby podręczniki były dostępne offline. Nie zrobiono właściwie nic.

1 września do szkół wróci prawie 4,5 mln uczniów i 500 tys. nauczycieli. Ten ważny dzień musi być dobrze przygotowany. Polscy rodzice chcą powrotu dzieci do szkół, ale powrotu, nad którym rząd PiS panuje i rzeczywiście realizuje konkretne wytyczne. Niestety docierają do nas informację, że zabrakło konsultacji, że nauczyciele i pracownicy oświaty nie mają jasnych wytycznych, jak szkołę przygotować do rozpoczęcia roku szklonego.

Chcemy, żeby powrót do szkól był bezpieczny, a rodzice, nauczyciele i dzieci byli spokojni o swoje zdrowie. Przygotowaliśmy konsultacje społeczne, na które zaprosiliśmy przedstawicieli rodziców, nauczycieli, samorządów, uczniów. Spisaliśmy uwagi, po to, żeby nadrobić to, czego nie zrobił minister edukacji: czyli skonsultować i pomóc w dopasowaniu prawa, tak aby dyrektorzy i nauczyciele wiedzieli, jak bezpiecznie przygotować szkołę do tego ważnego momentu. Trzeba wykorzystać ten kryzys jako szansę i zrobić coś, żeby dyrektorzy szkół nie zostali sami z problemami.

Rekomendujemy rządowi organizację:  
– mieszanego systemu lekcji: w szkole i online,
– bramek do mierzenia temperatury,
– podziału klas na kilkunastoosobowe,
– likwidacji kar dla rodziców, których dzieci zostają w domach,
– komputerów dla potrzebujących uczniów,
– bezpłatnych testów, środków ochrony osobistej i szczepień na grypę dla pracowników szkół.

 

PEŁNA WERSJA TEKSTU: POBIERZ DOKUMENT