2016-12-07_rok 2018 rokiem Powstania Wielkopolskiego

Rok 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego


Senat RP podjął dziś jednogłośnie uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W 2018 roku przypada setna rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Podjęta uchwała stanowi wynik prac nad dwoma projektami złożonymi przez senatorów: Roberta Gawła i Piotra Florka. Na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, które odbyło się 18 października 2017 r. senatorowie podjęli decyzję o łącznym rozpatrzeniu projektów uchwał i wnieśli o przyjęcie jednolitego projektu uchwały.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie na posiedzeniu plenarnym. Wspomniano w niej postać Ignacego Jana Paderewskiego, którego przyjazd do Poznania 26 grudnia 1918 r. przyśpieszył wybuch powstania, a także pierwszych dowódców powstania: ówczesnego majora Stanisława Taczaka oraz generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. W dokumencie wskazano również na sukcesy militarne i dyplomatyczne powstańców, dzięki którym Wielkopolska wróciła do Macierzy.

Ponadto Izba zwróciła się do organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji obywatelskich, by w swych działaniach popularyzowały wiedzę o zwycięstwie Wielkopolan jako wspólnym ogniwie naszej polskiej tożsamości.

Pełny tekst uchwały dostępny jest -> TUTAJ