srodka_rewitalizacja

Projekt ustawy o rewitalizacji


Rewitalizacja jest tematem, który często przewija się w dyskusji publicznej również w Poznaniu, głównie w kontekście wyludniania się i degradacji centrum naszego miasta. 

Wielu twierdzi, że prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych, wymaga stworzenia ustawy o rewitalizacji, dającej samorządom narzędzia do realizacji programów „ożywiających” zaniedbane tereny.

Kompleksowych, czyli takich, które nie będą polegały jedynie na poprawie stanu infrastruktury (budynków, dróg, przestrzeni publicznej, itd.), ale przede wszystkim takich, które nakierowane będą na rozwiązywanie problemów społecznych (bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, problemów edukacyjnych, itp.). A wszystko odbywać będzie się z korzyścią dla lokalnej społeczności i w porozumieniu z tą społecznością.

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o rewitalizacji, którego uchwalenie przez parlament może przyczynić się do „ożywienia” zaniedbanych dziś obszarów w polskich gminach.

Zarówno z samym projektem, jak i innymi dokumentami dotyczącymi rewitalizacji można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.