2016-09-02_polskie regiony

Polskie regiony – nowe otwarcie


O przyszłości samorządu terytorialnego w Polsce, głownie na poziomie wojewódzkim i wyzwaniach przed nimi stojącymi dyskutowali dziś uczestnicy kolejnej regionalnej konferencji programowej Platformy Obywatelskiej.

Konferencja pt. „Polskie regiony – nowe otwarcie” odbyła się w murach Concordii Design w Poznaniu. Uczestniczyli w niej m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, eksperci.

Podsumowanie konferencji w słowach senatora Waldemara Sługockiego:

Była to niezwykle ważna dyskusja. Z jednej strony rozmawialiśmy na temat ustrojowej organizacji państwa polskiego, w tym roli samorządu terytorialnego. Kompetencji samorządu, w tym kompetencji w zakresie polityki regionalnej, a zwłaszcza zarządzania i inwestowania wielkich pieniędzy europejskich. Mówimy o bardzo ważnych kwestiach, bo od organizacji państwa polskiego, od roli samorządu regionalnego będą zależały te kompetencje, dotyczące realizacji polityki regionalnej. Dziś nie wiemy, w jaki sposób obecnie rządzący podejdą do prac nad budowanie nowej perspektywy finansowej, w której Polska będzie uczestniczyła po roku 2020. Czy będą Regionalne Programy Operacyjne? Jaka będzie wartość tych programów? Czy będą jednofunduszowe czy dwufunduszowe? Od tego zależy skala transferowanych środków europejskich. Pojawia się też pytanie o kompetencje samorządu wojewódzkiego i to czy nadal marszałkowie będą gospodarzami tych programów czy też rząd podchodząc centralistycznie będzie chciał przejąć część kompetencji. Wówczas istnieje zagrożenie, że te inwestycje nie będą na tyle trafione i stopa zwrotu z nich będzie mniejsza.

Waldemar Sługocki , były podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a także były sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, obecnie Senator RP.