2016-10-20_B.Borusewicz_oswiadczenie

Oświadczenie w sprawie marszałka Borusewicza


Grupa Senatorów Platformy Obywatelskiej złożyła dziś do marszałka Senatu oświadczenie. Poniżej jego treść:

2016-10-20_oswiadczenie„Oświadczenie złożone przez Grupę Senatorów Platformy Obywatelskiej na 28. Posiedzeniu Senatu RP dniu 21 października 2016 r.

Oświadczenie skierowane do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego

Szanowny Panie Marszałku!

W związku z wypowiedzią Pana Marszałka z dnia 18 października 2016 roku na briefingu prasowym składamy niniejsze oświadczenie

Pan Marszałek w swoim przemówieniu stwierdził: Bezpośrednio po wydaniu tej decyzji przez marszałka Borusewicza powiedziałem i podlałem decyzję, że pan marszałek nie będzie prowadził obrad, bo prowadzeniem obrad stanowi pewnego rodzaju zagrożenie dla funkcjonowania Senatu W związku tym pan marszałek Borusewicz póki co nie będzie prowadził obrad Senatu..

Wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec takiego postępowania, które narusza podstawowe zasady pracy parlamentarnej. Jak do tej pory nie zdarzyło się, aby którykolwiek z marszałków zastosował wobec wicemarszałka karę, której nic ma w Regulaminie Senatu, pozbawiając tym samym wicemarszałka uprawnienia do prowadzenia obrad Izby. Wola polityczna Pana Marszałka nie może być ponad Regulaminem Senatu, na którego straży winien Pan stać. Uważamy, że postępując w ten sposób naruszył Pan także prawa opozycji, której przedstawiciel powinien mieć identyczne uprawnienia jak inni wicemarszałkowie. Tymczasem działania Pana Marszalka podważają tę zasadę, znacząco ograniczając rolę opozycji w Senacie.

Oczekujemy od Pana Marszałka podania podstaw prawnych podjętej decyzji lub wycofania się z niej i podania tego do wiadomości publicznej.”