2015-10-06_zwiazki metropolitalne

O związkach metropolitalnych


Na dzisiejszej konferencji prasowej senator Jadwiga Rotnicka wspólnie z poznańskimi radnymi: Markiem Sternalskim i Łukaszem Mikułą zaprezentowała założenia ustawy o związkach metropolitalnych, która po poprawkach Senatu RP procedowana jest w Sejmie.

Długo wyczekiwania przez włodarzy dużych miast ustawa, umożliwi tworzenie związków metropolitalnych obejmujących obszary najbardziej zintegrowanych aglomeracji. Powstały związek będzie posiadał osobowość prawną i będzie odpowiedzialny za wykonywanie zadań, których znaczenie wykracza poza możliwości istniejących obecnie gmin i powiatów tj. m.in.:

  • kształtowanie ładu przestrzennego,
  • transport zbiorowy na obszarze związku,
  • ustalanie przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie związku,
  • zarządzanie gospodarką odpadami.

W myśl ustawy związek będzie mógł emitować obligacje, zaciągać pożyczki i kredyty długoterminowe oraz nabywać, zbywać i obciążać nieruchomości. Akt ten, jeśli zostanie uchwalony, będzie szansą również dla Poznania na lepszą współpracę z sąsiednimi gminami bez zmian granic miasta.

Jedną z poprawek uchwalonych przez Senat jest zmniejszenie z 500 tys. do 350 tys. wymaganej minimalnej liczby ludności przyszłego związku. Senator Rotnicka była jej przeciwna, ponieważ uważa że 350 tys. mieszkańców całego związku (czyli miasta centralnego i gmin z jego otoczenia), stanowi zbyt mały potencjał, aby taki obszar stał się tzw. biegunem wzrostu regionu, w którym się znajduje.

Ostateczny kształt ustawy, w jakim trafi ona do Prezydenta poznamy po głosowaniach w Sejmie, 9 października br.

Więcej na temat tej ustawy można przeczytać na blogu we wpisie: „Metropolia po partnersku”.