O mnie

Zapraszam do zapoznania się z moim krótkim biogramem

Jadwiga Rotnicka

  • profesor UAM na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych,
  • od roku 1990 do 2007 r. nieprzerwanie radna Rady Miasta Poznania,
    w tym w latach 1992-1998 przewodnicząca Rady,
  • od 2007 do 2011 r. senator VII kadencji, wiceprzewodnicząca Komisji Środowiska,
  • od 2011 senator VIII kadencji, przewodnicząca Komisji Środowiska,
  • od 2015 senator IX kadencji, wiceprzewodnicząca Komisji Środowiska.

Urodziła się w Lubochni (woj. wielkopolskie). Dzieciństwo i lata szkolne spędziła w Gnieźnie. Ukończyła tam Szkołę Podstawową, równocześnie ucząc się gry na skrzypcach w Szkole Muzycznej. W 1961 zdała maturę w II Liceum Ogólnokształcącym, po czym rozpoczęła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 1966 r. jest zawodowo związana z poznańskim Uniwersytetem, gdzie doktoryzowała się uzyskując stopień doktorara geografii fizycznej (specjalność – hydrologia). W 1989 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie uzyskała stopień doktora habilitowanego tej samej specjalności. Od początku swej drogi zawodowej pracuje w Instytucie Geografii Fizycznej UAM zajmując się hydrologią, gospodarką wodną oraz ochroną środowiska. Ma w swym dorobku ponad 50 publikacji naukowych, jest promotorem licznych prac magisterskich, promotorem i recenzentem prac doktorskich, czynnym wykładowcą na kierunku geografia.

IMG_5867

W roku 1990, w pierwszych powojennych, demokratycznych wyborach samorządowych uzyskała mandat do Rady Miasta Poznania z listy Komitetów Obywatelskich i Solidarności, w której początkowo pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, a od 1992 do 1998 roku funkcję jej przewodniczącej. Kierując pracami Rady Miasta Poznania wypracowała model funkcjonowania uchwałodawczego organu samorządowego. Prowadziła prace na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, efektywnego współdziałania między podmiotami samorządu lokalnego, administracji państwowej i specjalnej oraz współpracy międzynarodowej w obrębie miast partnerskich.

Po zaprzestaniu pełnienia funkcji przewodniczącej Rady, po roku 1998 pracowała w komisjach Rady: Komisji Ekologicznej, Komisji Polityki Przestrzennej, Komisji Kultury i Nauki, a ostatnio przewodniczyła Komisji Rewitalizacji.

Praca w samorządzie miejskim skierowała jej zainteresowania na m.in. ekonomiczne i społeczne podstawy funkcjonowania samorządów, finansowanie gmin, gospodarkę przestrzenną i komunalną. Przyczyniło się do tego także odbyte w 1995 roku indywidualne szkolenie samorządowe w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie Rządu USA.

W 1999 roku podjęła pracę w PKO BP S.A., kierując III oddziałem Centrum w Poznaniu, najpierw jako dyrektor ds. sprzedaży, a od 2001 r. jako dyrektor naczelny tego oddziału. W latach dynamicznego rozwoju (2001 – 2004) powołano dwie nowe placówki obsługi klienta podległe oddziałowi oraz Salon Finansowania Nieruchomości, oddział zdobył też dwukrotnie godło “Bank Przyjazny dla Przedsiębiorcy”. Po restrukturyzacji Banku PKO BP S.A. i jego prywatyzacji (od listopada 2004r.) podjęła pracę w Regionalnym Oddziale Detalicznym PKO BP S.A. w Zespole Bankowości Prywatnej i Osobistej.

W wyborach parlamentarnych w 2007 z listy PO została wybrana senatorem VII kadencji w okręgu poznańskim. Uzyskała 261 378 głosów. W Senacie jest członkiem następujących Komisji: Komisji Środowiska (do stycznia 2009: Rolnictwa i Ochrony Środowiska) oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Ponadto, jako zastępca członka, wchodzi też w skład delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jest też członkiem senackiego Zespołu Wodnego, w którym pełni funkcję wiceprzewodniczącej i sekretarza.

Oprócz pracy zawodowej działa w stowarzyszeniach charytatywnych, na rzecz dzieci niepełnosprawnych i w klubie Rotary Poznań “Starówka”. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego oraz honorowym członkiem Klubu BPW (Business and Professional Women Club).

Czas wolny spędza w otoczeniu przyrody, jej pasją są podróże, poznawanie świata, ludzi i ich zwyczajów. Cechuje ją optymizm i tolerancja.