medal_senatu_1
medal_senatu_2
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
medal_senatu_5

Medal Senatu RP dla obrońców praw zwierząt


Na swoim ostatnim posiedzeniu VIII kadencji senacka Komisja Środowiska podjęła decyzję o przyznaniu Pani Klaudii Tomczak-Łątkowskiej oraz Panu Mateuszowi Łątkowskiemu Honorowego Medalu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na rzecz ochrony praw zwierząt. W imieniu Komisji senator Jadwiga Rotnicka miała zaszczyt i przyjemność wręczyć medal.

Państwo Łątkowscy od wielu lat społecznie poświęcają czas i występują w obronie krzywdzonych zwierząt. Mecenas Łątkowski na zasadach pro publico bono, czyli dla dobra publicznego bez wynagrodzenia, zajmuje się sprawami z zakresu ochrony praw zwierząt, w ramach których świadczy usługi prawne fundacjom i stowarzyszeniom z całej Polski zgodnie z ich celami statutowymi, którymi jest niesienie pomocy zwierzętom.

Dużą rolę w piętnowaniu karygodnych postaw znęcania się na zwierzętami pełnią media, które nie pozostają obojętne na sytuacje, w których krzywdzone są bezbronne istoty. To właśnie dzięki ich relacjom (w tym reportażowi w programie Magazyn Ekspresu Reporterów z 29 września 2015 r.) senator Rotnicka i pozostali członkowie senackiej Komisji Środowiska dowiedzieli się o działalności Państwa Łątkowskich.

Wyróżnienie Honorowym Medalem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Środowiska jest podziękowaniem za ich godną pochwały pracę społeczną. Jest to także kolejna próba zwrócenia uwagi na pobłażliwe traktowanie przez wymiar sprawiedliwości spraw związanych ze znęcaniem się nad zwierzętami. Komisja Środowiska w kończącej się kadencji kilkakrotnie zwracała uwagę na ten problem.