Logo konkursu Orzel Bialy 2017-2018

Konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”


W zbliżającym się wielkimi krokami 2018 roku obchodzić będziemy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach obchodów jubileuszowych Kancelaria Senatu RP pod patronatem marszałka Senatu RP organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”, adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju.

Konkurs skierowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych (klasy IV–VII) oraz szkół ponadpodstawowych. Uczestniczyć w nim mogą również podopieczni placówek oświatowo-wychowawczych. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej, której temat stanowić będzie polskie godło na przestrzeni dziejów. Autorzy prac mogą zatem inspirować się godłami z różnych epok historycznych: od czasów Mieszka I po współczesność. Artystyczne wizje muszą przy tym zachowywać szacunku dla godła państwowego.

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego – organizowanego przez senatorów w swoich okręgach wyborczych oraz ogólnopolskiego – organizowanego w Senacie. Prace oceniane będą osobno w dwóch kategoriach wiekowych: 1) uczniowie klas IV–VII szkół podstawowych, 2) uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz druki niezbędnych dokumentów znajdują się w regulaminie, który można pobrać -> TUTAJ

UWAGA: Jeszcze do 10 stycznia 2018 roku szkoły mogą zgłaszać chęć uczestniczenia w konkursie. Prace konkursowe można dosłać w późniejszym terminie, czyli do 10 marca 2018 r.

Szkoły z Poznania chęć wzięcia udziału w konkursie mogą zgłaszać do:

Natomiast szkoły z województwa wielkopolskiego spoza Poznania do jednego z trzech Biur Senatorskich, które w woj. wielkopolskim organizują konkurs na etapie okręgowym, tj.: