Komisja nadzwyczajna ds. zmian klimatu

IMG_6561

Zmiany klimatyczne dzieją się TERAZ, dlatego powołaliśmy w Senacie komisję NADZWYCZAJNĄ do spraw klimatu! Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie i opracowywanie spraw dotyczących:

 • neutralności klimatycznej,
 • bioróżnorodności,
 • gospodarki w obiegu zamkniętym,
 • strategii przemysłowej na rzecz klimatu,
 • inteligentnego i zrównoważonego transportu,
 • adaptacji do zmian klimatu, w tym ochrony przed powodzią i suszą,
 • strategii „od pola do stołu”,
 • udziału w kształtowaniu polityki klimatycznej,
 • wdrażania polityki klimatycznej w Polsce,
 • efektywności energetycznej,
 • rozwoju i wspierania odnawialnych źródeł energii,
 • społeczno-ekonomicznych aspektów transformacji klimatycznej,
 • edukacji klimatycznej,
 • finansowania w zakresie ochrony powietrza i transformacji klimatycznej,
 • zagospodarowania wykorzystywanych do wytwarzania energii surowców naturalnych oraz ochrony powietrza.