2016-11-14_spotkanie Poznan 2020plus_www.poznan.pl

Jaki ma być Poznań 2020?


Ponad sto osób uczestniczyło dziś w spotkaniu inaugurującym debatę publiczną nad projektem aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Projekt ten to rezultat zaangażowania i pracy ekspertów wielu dziedzin z mieszkańcami Poznania. Stanowi odzwierciedlenie problemów i wyzwań podnoszonych na licznych spotkaniach i warsztatach.

Dokument będzie stanowił dla władz miasta wytyczne, na jakich działaniach mają się skupić, aby świadomie i konsekwentnie kształtować przyszłość Poznania, wskazując kierunek, w jakim miasto ma rozwijać się w następnych latach.

Jak każda strategia, tak i Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+ to dokument zakreślający pożądany kierunek rozwoju i warunki koniecznie do jego osiągnięcia. Za główny cel postawiono przed władzami miasta podniesienie jakości życia mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej przy aktywnym współudziale mieszkańców.

Podczas spotkania w licznych wystąpieniach ekspertów przewijał się wątek coraz szybciej zachodzących zmian społecznych, technologicznych i związanych z tym wyzwań. Między innymi zwrócono uwagę na zmianę postaw mieszkańców, którzy coraz większą wagę przywiązują do dobra społeczności, w której żyją, nawet kosztem zaspokojenia indywidualnych potrzeb.

– Przestaje liczyć się „ja”. Na znaczeniu przybiera „my”. Do głosu dochodzi pokolenie, które nie chce kredytów hipotecznych, wielkich mieszkań, pralek, samochodów. Miasto powinno oferować ludziom to, co jest im potrzebne. W Eindhoven, gdzie mieszkam, to my tworzymy miasto. Jeśli chcemy coś stworzyć, urzędnicy są po to, by nam pomóc – przekonywała Zuzanna Skalska, analityczka trendów w designie, innowacji i biznesie.

O technologicznych wyzwaniach mówił natomiast Szymon Trzebiatowski, dyrektor ds. projektów strategicznych Volkswagen Poznań . Jak zaznaczył, wiążą się one z planowanymi ograniczeniami dla samochodów spalinowych i przewidywanym wzrostem popularności aut o napędzie elektrycznych w wielu miejscach Europy. Polskie miasta, w tym Poznań, muszą się z tym liczyć.

Poznań przyszłości

Projekt zaktualizowanej strategii zakłada, że w 2030 r. Poznań będzie miastem dobrze skomunikowanych, złożonym z zielonych osiedli, posiadających własny, wyjątkowy charakter. Zamieszkiwać go będą ludzie aktywni, przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje. Ambicją autorów strategii jest, aby byli oni zadowoleni z warunków życia, jakie stwarza im miasto, a także dumni z tego, że jest ono rozpoznawane w kraju i zagranicą. Rozpoznawalność tę ma zapewnić dziedzictwo historyczne, kulturowe oraz współczesne, wyjątkowe osiągnięcia. Aktywne włączenie się mieszkańców w życie miasta ma być możliwe dzięki sprzyjającemu klimatowi społecznemu i biznesowemu.

Realizacja tej wizji opiera się na trzech głównych wartościach: otwartości, współodpowiedzialności, w której zawiera się również odpowiedzialność za słabszych i wykluczonych, oraz współtworzeniu opartym o wzajemne zaufanie, dialog, kreatywność i ciągłe dążenie do poprawy.

Pięć priorytetów

W swoim wystąpieniu Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania mówił o „odchudzeniu” liczby priorytetów nakreślonych w dotychczasowej strategii. Podkreślił, że musi być mniej, aby nadal można było nazywać je priorytetami. Zaznaczył również, że chce kierować się standardami obecnymi w Europie Zachodniej, bo tylko dzięki temu będziemy mogli zbliżyć się do poziomu życia w tych miastach.

Aktualizacja strategii zawiera zatem pięć priorytetów:

  1. Zielone, mobilne miasto
  2. Nowoczesna przedsiębiorczość
  3. Osiedla o wyjątkowym charakterze
  4. Wspólnotowość i dialog społeczny
  5. Globalna lokalność

Rozwinięcie poszczególnych punktów, a także pełny tekst aktualizacji strategii można znaleźć TUTAJ.


 Fot. Urząd Miasta Poznania | www.poznan.pl