II_FOS_4
II_FOS_2
II_FOS_3
II_FOS_1
II_FOS_5

II Forum ochrony Środowiska


 Przedstawiciele rządu, samorządów, świata nauki, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych związanych z ochroną środowiska, reprezentujący gałęzie polskiej gospodarki, takie jak energetyka i gospodarka wodna, dokonali analizy stanu obecnego oraz oceny wyzwań stojących w tym zakresie przed Polską. Odbyło się to podczas II Forum Ochrony Środowiska w Warszawie, któremu towarzyszyło hasło: „Ekologia stymulatorem rozwoju miast”.

 W Forum uczestniczyła m.in. senator Jadwiga Rotnicka, reprezentując Komisję Środowiska. Zaproszeni goście dyskutowali m.in. o potrzebach gospodarki wodnej, miejscu energii odnawialnej na ekologicznej mapie kraju, gospodarce surowcowo-energetycznej i źródłach  finansowania koniecznych inwestycji.

Pełna listę prelegentów i poruszanych kwestii zawiera poniższy program wydarzenia.


I DZIEŃ 15.02.2015

9:00-10:00Poczęstunek, rejestracja uczestników
10:00-10:15Powitanie
Dorota Jakuta – Prezes Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”
Michał Wojtczak – Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia “Dialog i Rozwój”
10:15-11:30Debata inauguracyjna
Etyka i moralność w ochronie środowiska – utopia czy konieczność?
Abp Celestino Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce – Dziekan Korpusu Dyplomatycznego
prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przesyłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Poseł Parlamentu Europejskiego
Jadwiga Wiśniewska – Poseł Parlamentu Europejskiego, członek komisji ds. środowiska
prof. Jadwiga Rotnicka – Senacka Komisji Środowiska
Tomasz Żuchowski –  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
prof. Andrzej Mizgajski – Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska
prof. Marek Gromiec – Krajowa Rada Gospodarki Wodnej
dr Tadeusz Rzepecki – Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”
11:30-12:00Poczęstunek
12:00-12:10Ochrona klimatu a rozwój miast

Dorota Jakuta – Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska
Wprowadzenie do debaty12:10-12:30Szymon Tumielewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w  Ministerstwie Środowiska
Nowe porozumienie paryskie – rola miast w procesie ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatycznych12:30-12:50prof. Marek Gromiec – Krajowa Rada Gospodarki Wodnej
Nowa rola gospodarki wodno- ściekowej w rozwoju miast  i ograniczaniu zmian klimatycznych12:50-13:05Andre Paleszko – Kierownik projektu, Veolia Energia Polska
Veolia a smart city13:05-13:30Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy –
Warszawa Zieloną Stolicą Europy13:30-14:15Lunch14:15-14:35Zbigniew Michniowski – Pełnomocnik Prezydenta ds.Zrównoważonego Rozwoju Miasta Bielska-Białej
Współpraca samorządu z sektorem gospodarczym i społecznością lokalną w realizacji projektów efektywności energetycznej 14:35-14:55Grzegorz Boroń – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Bydgoszczy
Adaptacja miasta do skutków zmian klimatu – przykład Bydgoszczy14:55-15:10Jacek Tokarczyk Prezes Zarządu Aqua Seen
Innowacyjne rozwiązania dla miast i nowe technologie15:10-15:30Klara Ramm-Szatkiewicz – Prezydium European Federation of National Associations of Water and Wastewater Services (EurEau)
Korzyści z integracji usług komunalnych w miastach – doświadczenia europejskie15:30-16:10Debata z udziałem prelegentów i zaproszonych gości
Moderator: Mirosław Proppé – szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej KPMG19:00Uroczysty bankiet

 

II DZIEŃ 16.02.2015

9:00-9:30Poczęstunek
9:30-9:40Tadeusz Rzepecki – Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
Wprowadzenie do debaty
9:40-9:55Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Nowa perspektywa finansowa UE POIiŚ
9:55-10:15Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energii w Ministerstwie Energii
Wyzwania dla krajowego sektora elektroenergetyki i dla odbiorców energii
10:15-10:45Grzegorz Wiśniewski – Prezes – Instytut Energetyki Odnawialnej
Energetyka odnawialna na progu komercjalizacji: modele biznesowe energetyki przemysłowej w okresie przejściowym 
10:45-11:05Witold Płatek – Prezes Zarządu, Centrum Elektroniki Stosowanej “CES” Sp.z o.o.
Inwestycje w biogaz i systemy kogeneracyjne
11:05-11:25Dr inż. Tadeusz Żaba – Dyrektor – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  S.A. w Krakowie
Możliwości wytwarzania energii elektrycznej w przedsiębiorstwach komunalnych
11:25-11:40Tadeusz Krężelewski – Prezes Europejskiego Centrum Ekologicznego KREVOX Sp. z o.o.
Osady Ściekowe jako źródło cennych minerałów i energii
11:40-11:55Poczęstunek
11:55-12:15Dr Tomasz Kowalak
Koszty zaopatrzenia przedsiębiorstw w energię elektryczną – taryfy
12:15-12:30Marcin Wasa –  Dyrektor Przygotowania Inwestycji  OPEUS Energia Sp. z o.o.
Inwestycje w systemy fotowoltaiczne
12:30-12:50Ryszard Wójcik – Członek Zarządu ,  Mariusz Patyk kierownik Wydziału Mechaniczno-Energetycznego ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie
Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie
12:50-13:30Debata z udziałem prelegentów i zaproszonych gości: Krystian Szczepański – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Dyrektor Leszek Drogosz – Biuro Infrastruktury UM st. Warszawy, Zastępca Prezesa  Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”,Roman Targosz -Dyrektor Programu Elektrycznego – Europejski Instytut Miedzi
Oczekiwania przedsiębiorców wobec ustawy o OZE i systemu promocji energetyki odnawialnej
13:50-14:50Lunch