I-wsze posiedzenie Senatu RP X Kadencji

Złożyłam ślubowanie Senatora X Kadencji

76784558_2822103194502708_4192296296062648320_o

Zgodnie z art. 104 ust. 2 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. złożyłam ślubowanie:

“Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

To dla mnie ważne zobowiązanie wobec Narodu, Państwa i Konstytucji.