2016-10-10_Envicon_3
2016-10-10_Envicon_4
2016-10-10_Envicon_5
2016-10-10_Envicon_2
2016-10-10_Envicon_1

Gospodarka o obiegu zamkniętym


Jak co roku w październiku na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbywają targi ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, które w tym roku nazwano POL-ECO-SYSTEM. Tradycyjnie towarzyszy im wiele konferencji i seminariów. Jednym z ważniejszych jest Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON.

W gronie prelegenta wystąpiła m.in. senator Jadwiga Rotnicka, biorąc udział w panelu na temat gospodarki o obiegu zamkniętym.  Czyli takiej w której w maksymalny sposób wykorzystuje odpady, zamieniając je na nowe zasoby. Nad wprowadzeniem takiego modelu gospodarki pracuje się obecnie w UE.

Jego wdrożenie przyniesie dwojakiego rodzaju korzyści. Z jednej strony będzie nie pobudzanie konkurencyjności krajów UE względem innych gospodarek świata, tworzenie miejsc pracy i wspieranie trwałego wzrostu gospodarczego. Z drugiej z kolei zmiana podejścia do odpadów poprzez ich dalsze wykorzystanie, jako zasobów ograniczając jednocześnie zużycie surowców pierwotnych. Cała idea zamyka się w przejściu od linearnego modelu gospodarki, ciągle funkcjonującego w wielu krajach UE, na model cyrkulacyjny. W nim wytworzone na końcu procesu odpady zamieniane są na zasoby ponownie wykorzystywane w procesie produkcji.