Envicon 2014

Envicon 2014

Jesień to pora roku, która osobom związanym z branżą ochrony środowiska tradycyjnie kojarzy się  z targami POLEKO, które są najbardziej prestiżowymi targami w kraju poświęconymi ochronie środowiska. Tradycją stało się również, że imprezę tę poprzedza kongres ochrony środowiska – Envicon.

Kongres rozpoczął się dziś w pawilonie 15. Międzynarodowych Targów Poznańskich, zainaugurował go wykład byłego ministra środowiska, prof. Macieja Nowickiego pt. „25 lat ochrony środowiska w Polsce”. Kolejne wystąpienia i dyskusje dotyczyły sposobów budowania stabilnych systemów w różnych dziedzinach ochrony środowiska, w tym w gospodarce odpadami i gospodarce wodnej.

W panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Strategia budowy stabilnego systemu ochrony środowiska” uczestniczyła m.in. przewodnicząca senackiej Komisji Środowiska, senator Jadwiga Rotnicka. Paneliści próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania: jaki model gospodarki odpadami wykształci się w Polsce? oraz jaką strategię rozwoju branży wodno-kanalizacyjnej będziemy realizowali?

Dalsze obrady odbędą się w dwóch, dużych blokach tematycznych: gospodarka odpadami oraz gospodarka wodno-ścieków. W ich ramach zostaną poruszone następujące kwestie:

Kierunki gospodarowania odpadami komunalnymi – plan działań przed 2016

  • Gospodarka odpadami komunalnymi z perspektywy gminy
  • Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w miastach
  • Modele gospodarki ściekowej w Polsce

Dzień zakończy uroczysta gala Kongresu.