delegacja Senatu RP w Pakistanie_5
delegacja Senatu RP w Pakistanie_1
delegacja Senatu RP w Pakistanie_3
delegacja Senatu RP w Pakistanie

Delegacja Senatu w Pakistanie


Marszałek Senatu Stanisław Karczewski , senator Bogusława Orzechowska i senator Jadwiga Rotnicka wrócili wczoraj z Pakistanu, gdzie w dniach 5-7 listopada gościli z oficjalną wizytą w stolicy Pakistanu – Islamabadzie.

Senatorowie rozmawiali o współpracy gospodarczej, handlowej, naukowej i kulturalnej z prezydentem tego państwa Mamnoonem Hussainem oraz z premierem Shahidem Haqan Abbasim.

Senacka delegacja spotkała się ponadto z  przewodniczącymi: Zgromadzenia Narodowego – Sardarazem Avazem Sadigiem i Senatu – Razą Rabbanim

Rozmowy z prezydentem oraz premierem Pakistanu dotyczyły rozwoju różnych aspektów możliwej współpracy pomiędzy Polską a Pakistanem. Marszałek Senatu wskazał, że Polska dysponuje  potencjałem, który można wykorzystać np. w sektorze energetycznym czy rolnictwie. Zaznaczył też bliskie związki Polski z Pakistanem, które początek sięga pierwszych lat budowy pakistańskiej państwowości. Podkreślił przy tym wkład polskich lotników w lotnictwo wojskowego Pakistanu. Wspomniał postać generała Władysława Turowicza – współtwórcy Pakistan Air Force oraz instytutu  Space & Upper Atmosphere Research Committee.

W rozmowach z przedstawicielami pakistańskiego Senatu, z przewodniczącym Izby Razą Rabbanim na czele, a także przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Pakistanu Sardarazem Ayaz Sadiqiem domnowały rozmowy na temat współpracy międzyparlamentarnej, gospodarczej i handlowej miedzy Polską a Pakistanem. Polska delegacja wzięła także udział w posiedzeniu tamtejszej izby wyższej.

Ostatnim punktem wizyty senackiej delegacji było spotkanie z przedstawicielami pakistańskiej opozycji. Lider opozycyjnej partii PPP Aitzaz Ahsan przybliżył gościom obecną sytuację społeczno-polityczno-gospodarczą Pakistanu. Marszałek Senatu ponownie zadeklarował gotowość Polski do rozszerzenia współpracy zwłaszcza miedzy parlamentami obu krajów.


Fot. 4x R. Kolasa (Kancelaria Senatu RP)
Źródło: www.senat.gov.pl