20160930_100924
20160930_101113
20160930_102009
20160930_102214
20160930_102542
20160930_102728
20160930_104613
20160930_111633
20160930_114454
20160930_123612
20160930_123619
20160930_123637
20160930_123645
20160930_123649
20160930_123705_HDR
20160930_123707
20160930_123718
20160930_123726
20160930_123733
20160930_123746
20160930_123758_HDR
20160930_123808
20160930_123814
20160930_123821
20160930_123836

70 lat Ośrodka w Owińskach


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach świętował dziś swoje 70-lecie. W uroczystości uczestniczyły poznańskie parlamentarzystki: senator Jadwiga Rotnicka i poseł Bożena Szydłowska.

W murach Ośrodka spotkali się tego dnia wychowankowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście. Ośrodek to jednostka organizacyjna powiatu poznańskiego, stąd obecność na uroczystości starosty powiatu poznańskiego – Jana Grabkowskiego oraz wicestarosty Tomasza Łubińskiego i wielu samorządowców.

Budynek Ośrodka przez wiele lat był zaniedbany, kotły służące do ogrzewania groziły wybuchem. Dzisiaj nie ma już kotłów, wszystkie pomieszczenia zostały wyremontowane i odnowione, a co najważniejsze w pełni przystosowane do potrzeb dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Cały czas zastanawiamy się jak jeszcze można udoskonalić Ośrodek, aby jak najlepiej służył wychowankom – powiedział starosta poznański.

Dziś SOS-W w Owińskach jest prawdopodobnie najlepiej wyposażonym ośrodkiem tego typu w Polsce. Posiada bogate wyposażenie edukacyjno-rehabilitacyjne, w tym specjalne oprogramowanie komputerowe dla niewidzących, drukarki brajlowskie, powiększalniki i wiele innych sprzętów. Działa tutaj laboratorium tyfloakustyczne, nazywane „biblioteką dźwięków” oraz muzeum tyflologiczne. Dumą Ośrodka jest unikalny na skalę europejską Park Orientacji Przestrzennej. Atrakcje te mieli okazję obejrzeć uczestnicy jubileuszowego spotkania. W części artystycznej wystąpił działający od wielu lat w Ośrodku zespół muzyczny „Dzieci Papy”.

Uroczystość była okazją do spotkań, wspomnień, podsumowania minionego czasu, osiągnięć i sukcesów. Był to także dzień, w którym nie zabrakło wyrazów uznania i podziękowań za zaangażowanie, wytrwałość i pracę włożoną w wychowanie i kształcenie kolejnych pokoleń wychowanków Ośrodka. Część artystyczną zorganizował działający od wielu lat w Ośrodku zespół muzyczny „Dzieci Papy”.