2016-05-01_PL_UE

12 lat Polski w UE


Przystąpienie do Unii europejskiej było obok przystąpienia do NATO największym celem jaki Polska wyznaczyła sobie po obaleniu komunizmu w 1989 r. Choć był niezwykle ambitny, zrealizowała go 1 maja 2004 roku, czyli dokładnie 12 lat temu.

Sam proces przystępowania Polski do Unii Europejskiej trwał kilka lat. Przyjęcia do grona państw członkowskich wymagało spełnienia wiele wymagań formalnych, prawnych i ekonomicznych. Wysiłek dostosowywania gospodarki do standardów europejskich ponieśli wszyscy Polacy. Zwieńczeniem naszych wysiłków było podpisanie 16 kwietnia 2003 r. w Atenach traktatu akcesyjnego. Na jego mocy, a także decyzji Polaków, wyrażonej w ogólnopolskim referendum, Polska 1 maja 2004 roku stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.

Nasze członkostwo dało ogromne szanse rozwojowe. Fundusze unijne przyczyniły się do dynamicznego rozwoju kraju, a bycie członkiem rodziny państw demokratycznych budowało wizerunek Polski jako odpowiedzialnego i ważnego państwa europejskiego.